• #
 • #
 • #
 • #
 • #

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) van HalalHero.be (“Website”), bepaalt door JABELMO Solutions BVBA, h.o.d.n.v. HalalHero, gevestigd op Karel Weylerstraat 3/1, 2020 Antwerpen, België, in samenwerking met Zuppler, h.o.d.n.v. Zuppler Benelux, een Nederlandse Besloten Vennootschap, gevestigd op Flight Forum 40, 5657 DB te Eindhoven, Nederland. Door u te registreren als gebruiken van deze website (“Gebruiker” of “u” of “uw”) of door het plaatsen van een bestelling via deze website, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Er zijn twee soorten gebruikers voor de Website: Restaurants en andere bedrijven (elk, een “Restaurant”), en individuen die bij restaurant bestellen (“Klant”). Deze algemene voorwaarden gebruiken de woorden “Gebruiker” of “Klant” of “u” of “uw” om de klant te duiden. Deze website geeft klanten informatie over restaurants en maakt het mogelijk voor elke klant om een bestelling te plaatsen (elk, een “Bestelling”) voor eten of andere dingen (de “Goederen”) bij elk restaurant, de bestelling voor de klant vervuld (de “Dienst”). 

1. Registratie.

 • a. Elke klant moet de volgende informatie overhandigen om zich bij ons te kunnen registreren of om een bestelling te kunnen plaatsen. 
  • − Naam (geen pseudoniemen of verzonnen namen).
  • − E-mailadres.
 • b. Elke klant moet zijn eigen geldige creditkaart, Belgische BCMC of Nederlandse iDeal voorzien als ze besluiten voor hun online bestelling te willen betalen. 
 • c. Elke klant krijgt een alias (“Gebruiksnaam”) en wachtwoord (“Wachtwoord”) om toegang te krijgen tot zijn/haar account (“Account”) of u kunt inloggen via social accounts waaronder Facebook, Twitter, etc. Tenzij en totdat u ons anderzijds verwittigt, gaan wij ervan uit dat elke persoon die uw account gebruikt, door u is gemachtigd. 
 • d. Elke klant moet 18 jaar of ouder zijn. 
 • e. We hebben het recht, om na eigen goedkeuring, de gegevens die u ons verstrekt te verifiëren. We hebben het recht, om na eigen goedkeuring, uw gebruik van de website te beperken tot we uw informatie hebben geverifieerd. 

2. Bestellingen.

 1. a. Alle bestellingen worden op de website geplaatst. 
 2. b. Nadat uw bestelling naar een restaurant is verzonden, kan het restaurant contact met u opnemen betreffende uw bestelling via het e-mailadres of het telefoonnummer dat u hebt overhandigd. Als u een bestelling niet bevestigd of niet reageert op een bericht van het restaurant, kan het restaurant de bestelling annuleren en wordt het bedrag gerestitueerd op uw rekeningnummer die bij de bestelling is gebruikt. 

3. Gebruikersvoorwaarden

 • a. U gaat ermee akkoord om deze website te gebruiken op een wijze die overeenkomt met de algemene voorwaarden en dat u gehoorzaamt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 
 • b. U gaat ermee akkoord dat u elk deel van deze dienst of website niet voor commerciële doeleinden zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze algemene voorwaarden. 
 • c. U gaat akkoord met alle gemeentelijke, provinciale en landelijke en/of regionale wet- en regelgeving die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van deze website en uw gebruik van het internet.
 • d. Als geregistreerd gebruiker, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens in onze database worden opgenomen. Uw gegevens bevatten alle bestellingen die u via de website hebt geplaatst. 
 • e. We hebben het recht om, na eigen goedkeuring, diensten te weigeren of om uw account op elke moment en voor welke reden of zonder reden dan ook, te beperken, op te schorten of te beëindigen. We hebben het recht om technische middelen te gebruiken om gebruikers of andere bezoekers de toegang tot onze website te ontzeggen of het gebruik van onze website te beperken.
 • f. U erkent dat de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, geluid, foto’s, grafieken, plaatjes of ander materiaal dat gebruikt wordt voor alle communicatie, advertenties of berichten, hetzij door ons of door onze adverteerders of partners, met inbegrip van restaurants en software) beschermd worden door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien en/of eigendomsrechten en wetten. Het is alleen toegestaan om van de website, goederen en diensten gebruik te maken met uitdrukkelijke toestemming van ons, onze adverteerders en partners, als dit geval zich voordoet.  
 • g. U gaat ermee akkoord dat u geen afgeleide werken wijzigt, leaset, uitleent, verkoopt, distribueert of creëert die gebaseerd zijn op de website of dienst, als geheel of gedeeltelijk. 
 • h. Zuppler Benelux behoudt het recht om volledig samen te werken met overheden, privédetectives en/of benadeelde derde(n) in het onderzoek naar vermeend strafrechtelijk of civielrechtelijk wangedrag of andere onwettige activiteiten op de website of anderszins. Bovendien, behoudt Zuppler Benelux het recht om uw contactgegevens en andere informatie over te dragen, als dit wordt verzocht door een bestuurlijke, wetsuitvoerende of gerechtelijke instantie, benadeelde derde(n) of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische stappen. U gaat ermee akkoord dat Zuppler Benelux niet aansprakelijk is voor schade of gevolgen die hieruit voortvloeien en dat u geen actie of vorderingen voor een dergelijke openbaarmaking tegen Zuppler Benelux zult ondernemen.
 • i. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zuppler Benelux uw persoonlijke informatie kan gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat hieronder is bijgevoegd in “Bijlage A”. 
 • j. Zuppler Benelux behoudt het recht om u van tijd tot tijd informatie toe te zenden en/of producten en diensten aan te bieden. Voor meer informatie betreffende ons beleid met betrekking tot dergelijke aanbiedingen verwijzen wij u naar het privacybeleid. 

4. Verklaringen en Garantie.

 • a. Bij deze verklaart, garandeert en komt u overeen dat u: 
 • 1. Waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie verschaft. 
  • 2. Alle informatie onderhoudt en direct wijzigt om deze waarheidsgetrouw, accuraat en volledig te houden. 
 • b. Bij deze verklaart, garandeert en komt u overeen dat de informatie die u verschaft voor zichtbaar vertoon op de website (met inbegrip van ingezonden materiaal voor feedback of beoordeling van een restaurant) geen:
  • 1. frauduleuze informatie of frauduleuze aanbiedingen van items zal bevatten.
  • 2. toepasbare wetten, statuten, verordeningen of regelgeving zal schenden. 
  • 3. auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derde(n) zult schenden of onwettig zult toe-eigenen.
  • 4. materiaal zal bevatten met ongeoorloofde reclame of intimidatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot spam) en waarmee inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy of gedrag wordt aangemoedigd dat leidt tot strafbare feiten of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet of regelgeving overtreedt. 
  • 5. computervirussen of andere destructieve apparaten en codes zal bevatten die gebruikt worden om schade aan te richten, of te verstoren, of om software- of hardwaresystemen, gegevens of persoonsgegevens te  onderscheppen of te onteigenen.

5. Disclaimer of Warranties.

 • a. DE WEBSITE, GOEDEREN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE BESTELLINGEN, WORDEN AAN U AANGEBODEN OP EEN “ALS HET IS” EN “ ALS HET BESCHIKBAAR IS” BASIS. ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS EN DE RESTAURANTS DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER INBREUK TE MAKEN. 
 • b. ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS EN DE RESTAURANTS GEVEN GEEN GARANTIE (I) DAT DE DIENSTEN, BESTELLINGEN, GOEDEREN OF DE WEBSITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (II) DAT DE DIENSTEN, BESTELLINGEN, GOEDEREN OF DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN; (III) DAT DE RESULTATEN DIE WORDEN GEHAALD NA HET GEBRUIK VAN ZULKE, DIENSTEN, BESTELLINGEN OF DE WEBSITE ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (IV) DAT DE KWALITEIT VAN ALLE BESTELLINGEN, GOEDEREN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE VIA DE SERVICE, ALLE ADVERTEERDERS OF ZAKENPARTNERS BESTELDEN/VERWORVEN ITEMS MET INBEGRIP VAN ETEN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN;  (V) DAT DE VERTOONDE PRIJZEN OP DE WEBSITE EN DE KORTINGEN VERZORGT DOOR DE WEBSITE ZULLEN WORDEN GEHONOREERD DOOR ALLE RESTAURANTS, OF (VI) MET BETREKKING TOT ALLE RESTAURANTS OF KLANTEN. 
 • c. AL HET MATERIAAL, DE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE GEDOWNLOAD ZIJN OF OP EEN ANDERE MANIER DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, GOEDEREN OF WEBSITE IS VERWORVEN, WORDEN DOOR U MET EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN OP EIGEN RISICO GERAADPLEEGD. EN ALLEEN U ZULT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, HET VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE GEVOLGEN DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN HET DOWNLOADEN VAN DIT SOORT MATERIAAL.
 • d. GEEN BESTELLINGEN, GEGEVENS, ADVIES OF INFORMATIE, DOOR U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERKREGEN OF ONTVANGEN VIA ZUPPLER BENELUX, DE WEBSITE OF DOOR OF VAN DE DIENST GEEFT RECHT OP EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN BENOEMD.

6. Beperking van Aansprakelijkheid.

 • a. ZUPPLER BENELUX ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS EN DE RESTAURANTS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLG SCHADE VOLGENS DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VAN DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE DIENSTEN, GOEDEREN OF DE WEBSITE. 
 • b. ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS EN DE RESTAURANTS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DAT EEN GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, BESTELLINGEN, GOEDEREN DIE ZIJN VERLEEND DOOR OF VIA DE WEBSITE OF HET VERTROUWEN OP OF GEBRUIK VAN INFORMATIE, DIENSTEN, BESTELLINGEN, GOEDEREN OF SERVICES, AL DAN NIET OP OF VIA DE WEBSITE VERLEEND. 
 • c. U ERKENT EN AANVAARDT DAT ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS EN DE RESTAURANTS NOCH DE ADVERTENTIE-INHOUD OF WEBINHOUD VAN DERDE(N) GOEDKEURT, NOCH VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID DRAAGT VOOR DE ACCURAATHEID VAN HET MATERIAAL DAARIN, ENIGE SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DAT DAARUIT VOORTVLOEIT OF ENIGE VORM VAN FRAUDE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERDOOR ONTSTAAT. 
 • d. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WET, ZAL NOCH ZUPPLER BENELUX, NOCH ENIGE VAN ZIJN GEBRUIKERS, DIENSTVERLENERS, LICENTIEHOUDERS/GEVERS, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS, NOCH DE RESTAURANTS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLG SCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HEEFT MET DEZE VOORWAARDEN, DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE BESTELLING TE PLAATSEN, DE GOEDEREN OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF VOORTKOMEN UIT GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN, OPGEGEVEN TRANSACTIES VIA DE SERVICE OF EEN GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG  TOT OF WIJZIGING VAN OVERDRACHTEN OF GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES AAN INKOMSTEN, GEBRUIK, DATA OF ANDERE IMMATERIEEL GOED, ZELFS ALS DEZE PARTIJ IS GEADVISEERD OVER MOGELIJKHEID TOT DEZE SCHADE.
 • e. IN GEEN GEVAL ZAL ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS EN LICENTIEHOUDERS/GEVERS OF DE RESTAURANTS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERTRAGEN, MISLUKKEN OF VERSTOREN VAN DE BESTELLINGEN OF DIENSTEN GELEVERD DOOR DE WEBSITE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTKOMEN UIT NATUURKRACHTEN, KRACHTEN OF OORZAKEN DIE BUITEN HAAR SCHAPPELIJKE CONTROLE VALLEN, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT INTERNETSTORINGEN, COMPUTER, TELECOMMUNICATIE OF ENIGE ANDERE APPARATUURSTORINGEN, NETSTROOMSTORINGEN, STAKINGEN, ARBEIDSCONFLICTEN, RELLEN, OPSTANDEN, BURGERLIJKE ONGEREGELDHEDEN, EEN TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN OF MATERIALEN, BRANDEN, OVERSTROMINGEN, STORMEN, EXPLOSIES, OVERMACHT, OORLOG, OVERHEIDSMAATREGELEN, GERECHTELIJKE BEVELEN VAN BINNENLANDSE OF BUITENLANDSE GERECHTSHOVEN OF TRIBUNALEN OF IN GEBREKEN BLIJVEN VAN DERDE(N). 
 • f. ZUPPLER BENELUX, ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, ZAKENPARTNERS EN LICENTIEHOUDERS/GEVERS OF DE RESTAURANTS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR OMSTANDIGHEDEN BUITEN HAAR MACHT, DIE UW TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DIENSTEN BELEMMEREN. 

7. Intellectueel Eigendom.

Door u te registeren op of inhoud te verstrekken aan de website, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en eeuwig recht voor het gebruik en de reproductie van de informatie, gegevens en inhoud die u ons van tijd tot tijd verstrekt, zoals dinerfeedback of beoordelingen van restaurants, andere tekst, foto’s of afbeeldingen (verenigd, “Inhoud”) voor gebruik op de website. We behouden ons het recht, na eigen goedkeuring, om geen inhoud op de website weer te geven. We behouden het recht om op elke moment en vanwege elke reden of geen reden inhoud te wijzingen of te verwijderen.

8. Inbreuk op Auteursrecht Claims.

Wij zijn toegewijd in het naleven van auteursrechten en aanverwante wetten en wij verwachten dat u en alle andere gebruikers van de website ook aan dergelijke wetten voldoen. Het gebruiken van onze website voor het overdragen (per e-mail, uploaden, posten of op andere wijze) van informatie of items zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie of items of voor het deelnemen aan een activiteit die enig auteursrecht of enig ander recht van een derde partij schendt is in strijd met deze wettelijke bepalingen. U verklaart en garandeert ons (a) dat u de eigenaar van enige bestanden, gegevens, teksten of andere informatie bent of anderszins wettelijk gemachtigd bent om deze op of via onze website over te dragen, en (b) dat enig gebruik van deze door u geleverde bestanden, gegevens, tekst of andere informatie niet in strijd zijn met deze juridische mededelingen en geen schade berokkenen aan enig persoon of entiteit. 

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op onze website, of op één van onze andere systemen of netwerken op een wijze die inbreuk maakt op grond van de Auteurswet, voorziet u ons dan alstublieft van de volgende informatie als ontvangstbewijs betreffende een vermeende schending (om ervoor te zorgen dat uw melding voldoet aan de eisen van de Digitale Auteursrechten:

 • -  Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de auteursrechten;  
 • - Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u claimt dat is geschonden;
 • - Een beschrijving van de plaats op de website waar het materiaal dat u claimt dat is geschonden zich bevind;
 • - Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • - Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is gemachtigd;
 • - Een verklaring van u, vallend onder de straf van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring accuraat is en dat u auteursrechtelijke eigenaar bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechtelijke eigenaar op te reden. 

U kunt uw auteursrechtelijke claim opsturen naar:

 • Per Post: Zuppler Benelux. T.a.v.: Beheerder  Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven, Nederland 
 • Per telefoon: +31 40 304 15 82 
 • Per e-mail: info@zuppler.nl

9. Schadeloosstelling.

Hierbij gaat u akkoord dat u Zuppler Benelux, zijn filialen, zakenpartners, directeuren en werknemers en de restaurants vrijwaart, verdedigt en schadeloosstelt, van enige en alle beschuldigingen, verliezen, vorderingen, schulden (met inbegrip van juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis) die voortvloeien uit enig gebruik van de website door u of elke ander persoon die uw account gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vertoning van uw informatie op de website, het plaatsen van bestellingen of door enige vorm van overtreden van deze voorwaarden. Hierbij gaat u akkoord dat u Zuppler Benelux, zijn filialen, zakenpartners, directeuren en werknemers en de restaurants vrijwaart, verdedigt en schadeloosstelt, van enige en alle verliezen, vorderingen, schulden (met inbegrip van juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis) die kunnen voortvloeien uit de schending van enige verklaringen en garanties die door u aan Zuppler Benelux zijn gedaan.

10. Algemeen.

 • a. Zuppler Benelux en u zijn onafhankelijke instanties, en geen agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer of franchise relatie is bedoeld of gecreëerd door deze voorwaarden.
 • b. Zuppler Benelux behoudt het recht om zijn verbintenissen en verplichtingen in deze voorwaarden en/of in elke overeenstemming met betrekking tot de diensten, bestellingen of goederen af te staan aan elke persoon of entiteit op elk moment. 
 • c. Zuppler Benelux behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzingen of te vervangen, en dergelijke veranderingen zullen in werking treden als ze op de website uiteen worden gezet. Uw aanhoudende gebruik van de website na veranderingen aan deze voorwaarden, vertegenwoordigd een bevestigende erkenning dat u akkoord gaat met de huidige versie van de voorwaarden. 
 • d. Zuppler Benelux behoudt het recht om enkele of alle functionele elementen te wijzigen of de dienst, website en andere diensten te beëindigen met of zonder u in te lichten. Zuppler Benelux is niet aansprakelijk jegens u of enige derde(n), indien zij gebruik zou maken van haar recht om de website of de dienst te wijzigen of te beëindigen. 

11. Benelux Restaurants & Eurozone

Alle vermelde prijzen voor Benelux restaurants en restaurants in de Eurozone zijn in Euro en bij de gebruiker zal in Euro in rekening worden gebracht. 

12. Bezorgingsbeleid

Alle bestellingen zullen worden bezorgd binnen de tijd die is bevestigd tijdens de bestelling. Als het restaurant om wat voor reden het eten niet kan bezorgen, bellen we u binnen 60 minuten nadat de bestelling heeft plaatsgevonden op om u in te lichten en wordt bij kaartbestellingen een volledige terugstorting op uw creditkaart of bankrekening verleend. 

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan het recht van het Koninkrijk der Nederlanden, zonder verwijzing naar enige tegenstrijdigheden in wettelijke bepalingen. De “Uniform Computer Information Transactions Act” and de “European Union Convention on Contracts for the International Sale of Goods” is niet van toepassing op deze voorwaarden.

Bijlage A

Privacy Beleid

Onze betrokkenheid bij privacy

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons. We begrijpen dat u misschien vragen of opmerkingen heeft betreffende uw persoonsgegevens en op welke wijze deze wordt gebruikt. Met dat in ons achterhoofd, hebben we dit privacybeleid opgesteld. 

De informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

Op de website, zult u zichzelf misschien registreren als gebruiker, informatie downloaden, inhoud toevoegen of een bestelling plaatsen voor eten of andere goederen. De informatievormen die we kunnen verzamelen als u de website bezoekt kunnen het volgende omvatten: 

 1. 1. uw naam en de naam van uw bedrijf 
 2. 2. contact- en factuuradres 
 3. 3. uw elektronische (“e-mail”) adres 
 4. 4. uw telefoonnummer
 5. 5. creditkaart informatie 
 6. 6. uw primaire diner gemeente/stad
 7. 7. any information that you may provide in a form on the Website
 8. 8. enige informatie die u misschien heeft verschaft in een formulier op de website van de restaurants waar u heeft besteld, uw bestelgeschiedenis en enige dinerinformatie of voorkeuren die door u of het restaurant zijn verschaft. 
 9. 9. het Internet Protocol adres van waar u toegang hebt gezocht tot het internet
 10. 10. de items waarop u heeft geklikt op de toepasselijke wegpagina

Cookies en Gerelateerde Gegevens

Een deel van de informatie de we verzamelen via de website wordt vergaard en bijgehouden door het gebruik van “cookies” en andere methoden. Een “cookie” is een klein bestand dat wordt opgeslagen op uw computer en wat informatie over u kan bevatten, zoals bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord, of over uw gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld de meeste recente pagina die u heeft bezocht. Als gevolg daarvan, zijn we in staat om (i) u te herkennen als u toegang zoekt tot de website zodat u niet elke keer als u de website bezoekt uw persoonlijke of andere informatie hoeft in te typen; (ii) de inhoud die we u aanbieden aan te passen en te verpersoonlijken; (iii) de “status” van uw huidige bezoek te handhaven (bijvoorbeeld om uw bestelgeschiedenis of de items in uw bestelling te behouden; (iii) u attent te maken op functies op de website. U kunt de “cookies” uitschakelen, maar dan kan de website eventueel niet optimaal functioneren. Daarnaast kunnen we bepaalde niet-persoonlijke gegevens die een verband hebben met de website verzamelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie verzamelen over de browser waarmee u op het internet gaat, het besturingssysteem dat u gebruikt en bepaalde informatie over de website waar u toegang tot had vlak voor u de website bezocht. 

Posten op Openbare Gedeeltes van Website

Vergeet alstublieft niet dat als u enige van uw persoonsgegevens op de openbare gedeeltes van de website post, zoals in de dineerfeedback, deze informatie door andere(n), waar we geen controle over hebben, verzameld en gebruikt kunnen worden. We zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van informatie die uw post en beschikbaar maakt op de openbare gedeeltes van de website door derde(n). 

Ons Gebruik van Uw Informatie

We kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en contact- en factuuradres aanbieden aan restaurants waar u een bestelling plaatst als wel derde(n) die eventueel helpen bij de bestelling. We kunnen uw Restaurant bestelgeschiedenis en voorkeuren met dat restaurant en andere restaurants met dezelfde eigenaar delen. 

We kunnen uw informatie ook gebruiken en delen met restaurants en anderen:

Links naar Andere Websites

Als u zich op de website bevindt, kunt u worden doorverwezen naar andere websites van derde(n), zoals de website van individuele restaurants waar wij geen controle over hebben. Het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites zijn niet door ons goedgekeurd en wij zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Daarnaast, kunnen deze andere websites hun eigen cookies naar de gebruikers sturen, gegevens verzamelen of naar uw persoonsgegevens vragen.  Hoewel Zuppler Benelux erna streeft om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te waarborgen, garanderen we niet de veiligheid van de informatie die u online openbaart. Dit privacybeleid is niet van toepassing op zaken die inherent zijn aan de wijze waarop het internet werkt en daardoor buiten de controle van Zuppler Benelux liggen en is op geen enkele wijze van toepassing in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving van de overheid. 

Informatie van Kinderen

We vragen of verzamelen noch bewust de gegevens van enige individuen onder de leeftijd van 13 jaar, noch bieden wij onze goederen of diensten bewust aan, aan personen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u van mening bent dat wij dergelijke informatie per ongeluk hebben verzameld of enige van deze goeden of diensten hebben verstrekt, neemt u dan alstublieft onmiddellijk contact met ons op zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. 

Onze Inzet voor Gegevensbeveiliging

We hebben bepaalde fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures in werking gesteld om te proberen om de gegevens die we verzamelen te beschermen, al is geen enkel systeem volledig veilig. Wij raden u aan om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van het nooit delen van uw gebruikersnaam en wachtwoord, met wie dan ook.

Hoe krijgt u toegang tot en wijzigt u uw gegevens

U kunt toegang krijgen tot uw identificeerbare persoonsgegevens die we hebben verzameld via de website en die we nog steeds behouden, door contact met ons op te nemen, zoals hieronder is vermeld onder de kop “Hoe contacteert u ons.” U kunt feitelijke fouten in uw persoonsgegevens corrigeren door uw profielpagina bij te werken of door een verzoek naar ons te sturen waarin u overtuigend aantoont dat onze gegevens onjuist zijn, hoewel we dergelijke verzoeken kunnen weigeren als wij dit nodig achten. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot uw persoonsgegevens verschaffen of u toestemming geven om correcties te maken en we kunnen elke gebruiker de toegang weigeren. 

Veranderingen in Ons Privacybeleid

We behouden het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht te herzien. Als we dit privacybeleid wijzigen, zullen we het gecorrigeerde privacybeleid op de website plaatsen, waarna deze direct na het posten van kracht is en we kunnen proberen u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid periodiek in te zien.

Hoe contacteert u ons

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben betreffende dit privacybeleid of andere zaken met betrekking tot ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@halalhero.be

Online betaalmogelijkheden:

 BCMC, KBC, MasterCard, Visa

Laatste Update: 07 augustus, 2016